1. Influence marketing

Vroeger kwam een bedrijf er nog mee weg. Een boodschap de wereld in slingeren en er vanuit gaan dat de consument het klakkeloos overneemt. Helaas werkt het niet meer zo. Dit is mede de oorzaak van de digitalisering. De consument wordt door alle beschikbare date steeds kritischer en gaan zich afvragen of de boodschap wel daadwerkelijk klopt. Bovendien spelen reviews van andere kritische consumenten ook een steeds grotere rol.

In de onderstaande tabel is weergegeven welke afkomst van een marketing getint bericht de consument het meest geloofd.

Zoals je ziet staat de aanbeveling van vrienden/familie bovenaan. Dit is het punt waar influence marketing om de hoek komt kijken. Influence marketing is nog een relatief jong begrip binnen de online marketing, maar zeker geen onbelangrijk begrip. Influence marketing gaat om de invloed van  emoties, meningen en gedrag van anderen.

Zo laten bedrijven bekende personen reclame maken voor het bedrijf. Een derde partij die haar mening geeft of het desbetreffende product wordt als veel geloofwaardiger beschouwd, dan wanneer het bedrijf zelf haar mening geeft. Vraag maar een aan een chefkok of zijn eten lekker smaakt? Vaak is het ook zo dat de consument de bekende personen die indirect reclame maken d.m.v. influence marketing als rolmodel gezien worden. Dit geeft een extra effect aan de influence marketing. Zo zal het wel zijn als een bekende sportman gebruik maakt van een sportdrankje dat dit een goed sportdrankje is. Hij is tenslotte wereldkampioen.

Een trend die hand in hand gaat met influence marketing is het vloggen. Vloggers bouwen een afgebakende doelgroep op. Past jouw product bij deze doelgroep? Dan kan het wel eens een goede manier zien om via influence marketing deze vlogger jouw producten aan te laten bieden.

Zo is het alles bepalend dat de bekende persoon waar jij gebruik van maakt naadloos aansluit op de interesses en gedrag van je doelgroep.

Bronnen webinar (APA)

Pixlee. (2016, October 5). Webinar | Social Influencer Marketing. Retrieved fromhttps://www.pixlee.com/webinar/social-influencer-marketing

Hootsuite. (2016, October 5). How to Develop an Influencer Marketing Strategy. Retrieved from https://hootsuite.com/webinars/enterprise/develop-an-influencer-strategy

Tapinfluence. (2016, October 5). What is Influencer Marketing? Retrieved from https://www.tapinfluence.com/blog-what-is-influencer-marketing/

Kissmetrics. (2016, October 5). The Definitive Guide to Influencer Targeting. Retrieved from https://blog.kissmetrics.com/guide-to-influencer-targeting/

Adweek. (2015, July 14). 10 Reasons Why Influencer Marketing is the Next Big Thing. Retrieved from http://www.adweek.com/socialtimes/10-reasons-why-influencer-marketing-is-the-next-big-thing/623407

2. Google analytics “Rapporteren”

Het is algmeen bekend dat Google analytics de bron is om het gedrag van je website bezoeker te vergaren. Google analytics is een continue toevoer van data. Gebaseerd op deze data kunnen belangrijke beslissingen genomen worden.

Niet alle data in Google analytics is relevant. Eerst moet de relevante informatie eruit gefilterd worden. Het vergaren van deze informatie is een, maar het rapporteren van deze informatie is een ander verhaal. Wanneer de data niet gerapporteerd wordt is het zo goed als onbruikbaar.

Gelukkig heeft Google analytics een gebruiksvriendelijke interface waardoor de data eenvoudig gerapporteerd wordt. Er wordt onderscheid gemaakt in de dimensie en de metric. De dimensie omvat de karateristieken (blauw). Dit is vaak de naam van datgeen wat gerapporteerd wordt. De metric (groen) zijn de waarde die hieraan gegeven worden. Dit wordt meestal gedaan een getal, gemiddelde, tijdsduur, percentage, etc.
afbeelding-blog-2w

Op basis van de dimensies en metrics kan er binnen Google analytics een eindeloze rapportage gemaakt worden. Googla analyrics verzamelt date onder verdeelt in 3 categorien, namelijk:user, session en hits. User data kan alleen in verband gebracht worden met user data. Je kunt nou eenmaal geen appels met peren vergelijken.

Google analytics biedt de mogelijkheid om een interface te maken waarin je jouw belangrijke data kunt verzamelen. Op deze manier hoef je niet elke keer opnieuw de door jouw gekozen dimensie en metrics te selecteren. Op deze manier heb je ten alle tijden de relevante data voor jouw bedrijf in handen.

Bronnen webinar (APA)

https://analyticsacademy.withgoogle.com/course/2/unit/4/lesson/1. (2016). Opgeroepen op 2016, van https://analyticsacademy.withgoogle.com/course/2/unit/4/lesson/1

https://analyticsacademy.withgoogle.com/course/2/unit/4/lesson/2. (2016). Opgeroepen op 2016, van https://analyticsacademy.withgoogle.com/course/2/unit/4/lesson/2

https://analyticsacademy.withgoogle.com/course/2/unit/4/lesson/3. (2016). Opgeroepen op 2016, van https://analyticsacademy.withgoogle.com/course/2/unit/4/lesson/3

https://analyticsacademy.withgoogle.com/course/2/unit/4/lesson/4. (2016). Opgeroepen op 2016, van https://analyticsacademy.withgoogle.com/course/2/unit/4/lesson/4